เกี่ยวกับกิจกรรม

ร่วมส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและ
การเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

ระยะเวลาแคมเปญ

1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 63

หัวข้อการประกวด

“100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com/100YearsSupatraGroup

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท และ โทรศัพท์มือถือ Huawei NOVA 7 5G จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

 1. ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายนํ้า” ที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนนํ้าเจ้าพระยา พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ ระบุสถานที่ภ่ายภาพ และรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่าย
 2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถอัปโหลดภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง และจำนวนไม่เกิน 3 ภาพ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สามารถตกแต่งภาพได้แต่ห้าม ตัดต่อ
 3. ถ่ายภาพเรือหรือถ่ายภาพสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม-ธงเหลือง-ธงเขียว, เรือด่วนปรับอากาศธงแดง, เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ธงฟ้า / ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง,ท่าช้าง-วัดระฆัง,วังหลัง-ท่ามหาราช,วังหลัง-ท่าพระจันทร์ / คอมมูนิตี้มอลล์ท่ามหาราช,ท่าวังหลัง / โรงแรม Riva Surya, Riva Arun โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

คณะกรรมการ

คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม / คุณฟาน ศรีไตรรัตน์ / คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ / คุณรัฐพล ศิริจิรสุข / คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

หลักเกณฑ์และกฎกติกา

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยกล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยสามารถตกแต่งภาพได้แต่ห้ามตัดต่อ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพเรือหรือถ่ายภาพสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม-ธงเหลือง-ธงเขียว, เรือด่วนปรับอากาศธงแดง, เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ธงฟ้า / ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง,ท่าช้าง-วัดระฆัง,วังหลัง-ท่ามหาราช,วังหลัง-ท่าพระจันทร์ / คอมมูนิตี้มอลล์ท่ามหาราช,ท่าวังหลัง / โรงแรม Riva Surya, Riva Arun โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตัวเองเป็นผู้ถ่ายและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบ ต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถอัปโหลดภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง และจำนวนไม่เกิน 3 ภาพ
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคมชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 6. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและคณะกรรมการต้องการตรวจสอบ ผู้ถ่ายภาพจะต้องมีหลักฐานยืนยันเพื่อตรวจสอบภาพถ่าย หากผู้ถ่ายภาพไม่ สามารถยืนยันได้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 7. ลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นของคณะผู้จัดงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ #100ปีแห่งความเจริญบนสายน้ำ ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 8. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม