ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ภัยเงียบที่อาจเกิดกับคนใกล้ตัว