“กระดูกหัก” จากอุบัติเหตุ กับเทคนิคการรักษาที่ได้ผลดี