รู้จัก 3 ระดับความเสี่ยง “โรคพิษสุนัขบ้า” หลังสัมผัส “เจ้าตูบ” และ “น้องเหมียว”