6 ทริค ปลอดภัยก่อนเดินทางไกล เตรียม “คน” - “รถ" ให้พร้อม ห่างไกลอุบัติเหตุช่วง