วิธีรับมือ “ฝุ่นละออง” - “หมอกควันพิษ”  เพชรฆาตเงียบ วิกฤติชาวกรุง