ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท

4 5 3 5 2 2
4
5
3
5
2
2

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


261
617

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


013
457

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท


81

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 100,000 บาท


453521
453523
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1
0 1 7 2 2 3
เลขหน้า 3 ตัว
164
640
เลขท้าย 3 ตัว
085
194
เลขท้าย 2 ตัว
32
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1
9 6 7 3 7 5
เลขหน้า 3 ตัว
323
806
เลขท้าย 3 ตัว
021
206
เลขท้าย 2 ตัว
79
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1
8 1 2 5 6 4
เลขหน้า 3 ตัว
255
625
เลขท้าย 3 ตัว
132
598
เลขท้าย 2 ตัว
15
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1
6 9 1 1 9 7
เลขหน้า 3 ตัว
392
920
เลขท้าย 3 ตัว
606
797
เลขท้าย 2 ตัว
59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1
3 4 0 3 8 8
เลขหน้า 3 ตัว
733
947
เลขท้าย 3 ตัว
925
939
เลขท้าย 2 ตัว
85
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1
7 9 8 7 8 7
เลขหน้า 3 ตัว
210
847
เลขท้าย 3 ตัว
274
439
เลขท้าย 2 ตัว
20
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1
7 7 5 4 7 6
เลขหน้า 3 ตัว
563
580
เลขท้าย 3 ตัว
149
912
เลขท้าย 2 ตัว
89
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1
3 8 7 0 0 6
เลขหน้า 3 ตัว
562
795
เลขท้าย 3 ตัว
135
983
เลขท้าย 2 ตัว
58
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1
3 6 9 7 6 5
เลขหน้า 3 ตัว
355
556
เลขท้าย 3 ตัว
113
901
เลขท้าย 2 ตัว
88
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1
9 4 3 6 4 7
เลขหน้า 3 ตัว
239
375
เลขท้าย 3 ตัว
006
864
เลขท้าย 2 ตัว
86
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1
1 7 4 0 5 5
เลขหน้า 3 ตัว
625
800
เลขท้าย 3 ตัว
127
884
เลขท้าย 2 ตัว
29
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1
5 1 6 4 6 1
เลขหน้า 3 ตัว
560
589
เลขท้าย 3 ตัว
215
713
เลขท้าย 2 ตัว
46
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
รางวัลที่ 1
9 6 2 5 2 6
เลขหน้า 3 ตัว
669
828
เลขท้าย 3 ตัว
018
949
เลขท้าย 2 ตัว
71
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
รางวัลที่ 1
0 6 1 3 2 4
เลขหน้า 3 ตัว
374
476
เลขท้าย 3 ตัว
043
699
เลขท้าย 2 ตัว
25
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1
5 7 0 3 3 1
เลขหน้า 3 ตัว
930
966
เลขท้าย 3 ตัว
512
968
เลขท้าย 2 ตัว
23
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1
1 0 9 7 6 7
เลขหน้า 3 ตัว
888
959
เลขท้าย 3 ตัว
403
975
เลขท้าย 2 ตัว
52
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1
7 2 4 6 2 8
เลขหน้า 3 ตัว
154
877
เลขท้าย 3 ตัว
148
883
เลขท้าย 2 ตัว
64
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1
3 4 5 6 5 0
เลขหน้า 3 ตัว
830
837
เลขท้าย 3 ตัว
137
999
เลขท้าย 2 ตัว
65
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1
0 7 4 8 2 4
เลขหน้า 3 ตัว
879
881
เลขท้าย 3 ตัว
612
910
เลขท้าย 2 ตัว
56
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1
9 6 7 1 3 4
เลขหน้า 3 ตัว
643
779
เลขท้าย 3 ตัว
197
948
เลขท้าย 2 ตัว
04
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 17 มกราคม 2562
รางวัลที่ 1
1 9 7 0 7 9
เลขหน้า 3 ตัว
206
412
เลขท้าย 3 ตัว
127
660
เลขท้าย 2 ตัว
65
เพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่