ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท

9 7 2 6 6 1
9
7
2
6
6
1

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


368
741

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


208
255

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท


46

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 100,000 บาท


972660
972662
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1
5 0 6 4 0 4
เลขหน้า 3 ตัว
154
598
เลขท้าย 3 ตัว
062
245
เลขท้าย 2 ตัว
40
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1
2 8 6 0 5 1
เลขหน้า 3 ตัว
189
464
เลขท้าย 3 ตัว
045
980
เลขท้าย 2 ตัว
38
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1
8 3 7 8 9 3
เลขหน้า 3 ตัว
594
757
เลขท้าย 3 ตัว
110
595
เลขท้าย 2 ตัว
59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1
2 4 4 0 8 3
เลขหน้า 3 ตัว
127
220
เลขท้าย 3 ตัว
623
853
เลขท้าย 2 ตัว
57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1
9 9 9 9 9 7
เลขหน้า 3 ตัว
636
725
เลขท้าย 3 ตัว
342
957
เลขท้าย 2 ตัว
98
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1
9 4 5 8 1 1
เลขหน้า 3 ตัว
614
712
เลขท้าย 3 ตัว
364
733
เลขท้าย 2 ตัว
88
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1
5 6 9 3 9 1
เลขหน้า 3 ตัว
575
931
เลขท้าย 3 ตัว
578
809
เลขท้าย 2 ตัว
92
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1
8 7 3 2 8 6
เลขหน้า 3 ตัว
510
533
เลขท้าย 3 ตัว
494
682
เลขท้าย 2 ตัว
53
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1
3 4 7 2 5 8
เลขหน้า 3 ตัว
095
362
เลขท้าย 3 ตัว
094
307
เลขท้าย 2 ตัว
83
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1
5 1 6 9 6 7
เลขหน้า 3 ตัว
876
882
เลขท้าย 3 ตัว
565
625
เลขท้าย 2 ตัว
64
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1
8 3 1 5 6 7
เลขหน้า 3 ตัว
264
489
เลขท้าย 3 ตัว
562
582
เลขท้าย 2 ตัว
24
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
รางวัลที่ 1
0 5 1 0 9 5
เลขหน้า 3 ตัว
285
430
เลขท้าย 3 ตัว
191
364
เลขท้าย 2 ตัว
22
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2563
รางวัลที่ 1
5 0 3 4 4 6
เลขหน้า 3 ตัว
258
726
เลขท้าย 3 ตัว
404
661
เลขท้าย 2 ตัว
77
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563
รางวัลที่ 1
8 7 5 9 3 8
เลขหน้า 3 ตัว
294
328
เลขท้าย 3 ตัว
597
780
เลขท้าย 2 ตัว
98
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ 1
7 8 1 4 0 3
เลขหน้า 3 ตัว
515
952
เลขท้าย 3 ตัว
030
918
เลขท้าย 2 ตัว
94
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ 1
5 8 9 2 2 7
เลขหน้า 3 ตัว
259
552
เลขท้าย 3 ตัว
375
927
เลขท้าย 2 ตัว
06
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 17 มกราคม 2563
รางวัลที่ 1
4 9 1 7 7 4
เลขหน้า 3 ตัว
004
132
เลขท้าย 3 ตัว
379
595
เลขท้าย 2 ตัว
68
เพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่