“ไพบูลย์” เย้ย ฝ่ายค้าน ยื่นแก้ที่มาส.ว. เพราะตัวเองอยากเป็นรัฐบาล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รายการเป็น “เรื่องเป็นข่าว” ได้เชิญส.ส.ฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาลมาถกเถียงเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเฉพาะประเด็นที่มาของส.ว. 250 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ