ประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ประธาน - กรรมการ กกต. บินเฟิร์สคลาส ค่าแต่งตัว เบี้ยเลี้ยง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ