ครม.เห็นชอบ ร่างกฎหมาย กำหนดลักษณะงาน ห้ามทำงานที่บ้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวงแรงงาน  เสนอ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. ....

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ