กกต.ประกาศผล นายกอบจ.เพิ่ม 29 จังหวัด ส.อบจ.1,949 คน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง