กกต.ประกาศผล นายกอบจ.เพิ่ม 29 จังหวัด ส.อบจ.1,949 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ