พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 34 นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง