“ศุภชัย” ขอฝ่ายค้าน ซักฟอกอย่างสร้างสรรค์ อย่าตัดแปะข้อมูล   


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภูมิใจไทย แนะ ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่างสร้างสรรค์ อย่าใส่ดราม่า สร้างความเกลียดชัง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ