รัฐสภาลงมติ คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 2 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน ลงมติเสร็จสิ้นแล้ว เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านรัฐสภา เพราะ สมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง ไม่รับหลักการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ