“ณัฏฐ์ - พัดพัด” ออกโรงป้อง “ก้อง กรุณ” หลังโดนเอี่ยวคดี “ซึงรี”