"แคนดี้ รากแก่น" กับวันนี้ที่ขอพ้นร่มเงาแม่ และ เป็นตัวเองเต็มร้อย