"ยิปซี คีรติ" กับความรักครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา