เปิดเส้นทางความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครจาก “โจ๊ก โซคูล” สู่ "บร๊ะเจ้าโจ๊ก"