“ตั๊ก บริบูรณ์” เครียดหนัก โดนล้อ “น้องบีลีฟ” พูดไทยไม่ชัด