“ปู ไปรยา” ถูกสื่อนอก ยกเป็น “แองเจลินา โจลี” เมืองไทย