“เตนล์ ชิตพล” เหินฟ้ากลับไทยถ่ายรายการ FOOD TRUCK BATTLE อัพเดทอาการเจ็บเข่าหายดีแล้ว