“เอสเธอร์” ขอความเมตตา อย่าแบนหนังเพราะ “ปั้นจั่น”