รุ่งจนร่วง “ปลาคาร์ฟ” ยอมรับเพราะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย