เรื่องย่อ มนตรามหาเสน่ห์ ตอนที่ 2 I ออกอากาศ 20 มิถุนายน 2562