“เจ้านาย” วอนอย่าเปรียบเทียบ “นนกุล” แย้มหัวใจยังว่าง