“เตนล์ ชิตพล” เอ็มซีป้ายแดง แห่ง Food Truck Battle