"ต้นหอม" รับเลิก "ซัน" โบ้ยถามฝ่ายชายเรื่องมือที่สาม