“ซัน” ยันเลิก “ต้นหอม” ไม่เกี่ยวมือที่สาม ท้าจ่าย 1 ล้าน รูปควง “บลู” ซื้อรถ