อย่าหยาบเกินไป “สงกรานต์” แจงตอบกลับชาวเน็ต แค่ต้องการเตือนสติ