“จ๊ะ” ตัดใจขายนาฬิกาหรู เอาเงินไปดาวน์บ้านหลังใหม่