ซงซึงฮอน - ยุนอา ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์กรมสรรพากร 2015