งานเข้า “เวียร์” ถูกโยงพระเอกคบซ้อน นางเอกใหม่ “ชิงชิง” ถูกขุดหนัก!!