“สามารถ-ลอยด์-โดโด้-ดักแด้” กว่าจะมาเป็น 4 จตุรเทพผู้นำเชียร์