“นิชคุณ“ ตักเตือน “เชอรีน” พลั้งมือวิจารณ์ “ซีวอน”