“เวียร์” เผย “ชิงชิง” แค่พี่น้องร่วมช่อง ลั่นมี “เบลล่า” คนเดียว