“โจอี้ บอย” ประกาศยกค่าตัวงานจ้างทั้งหมดเดือน ต.ค. ช่วยน้ำท่วม