“พอร์ช” ประกาศ มี “ดาว” คนเดียวตลอดไป มั่นใจเป็นแม่ของลูก