“แซม ยุรนันท์” ส่งต่อเคล็ดลับหน้าเด็ก นั่งแท่นซีอีโอโรงพยาบาล