"ชิงชิง" เข้าใจถูกแอนตี้ ลั่นไม่เคยคิดเกินเลย "เวียร์"