“ดาว” น้ำตาคลอ รับผิดใจร้อนบอกเลิก “พอร์ช” เผยสถานะยังไม่ชัดเจน