ส่องมุมน่ารัก “ลิซ่า BLACKPINK” เช็คอินเที่ยวเมืองไทย