คึกคัก!ทั้งสตูฯ “กิ๊กดู๋ฯ” คว้าศิลปินต้นฉบับอายุน้อยที่สุด “การ์เนต สะเลอปี้ + ทิวเทน” ตามหาเงาเสียง