“ฟ้าใส ปวีณสุดา” พร้อมมุ่งสู่จักรวาล คว้ามงที่สามกลับไทย