การเดินทางบนถนนสายดนตรีของ “โอปอ กิตฐิพงษ์” หนุ่มหน้าใสจาก “เดอะ วอยซ์ 2019”