“กลับไปสู่วันฝัน” ถึงจุดพีค “ออย” สวมบทโหด ซัด “นก” ทรุดคาพื้น