ต๊อกแต็ก A4 ภูมิใจหลานชาย “โดม เพชรธำรงชัย” ขึ้นแท่นนายแบบมาแรง