"เมอร์เรย์" ได้รับเลือกเป็นทูต WWF

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลตั้ง "แอนดี เมอร์เรย์" เป็นทูตรณรงค์ต่อต้านการล่าและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

TOP ข่าวบันเทิง