"แบมแบม" เคลียร์คัทไม่ได้ชอบ "ไอริน" Red Velvet แน่นอน